فال اعداد - روزانه

یکی از مشهورترین روش های طالع بینی و فالگیری، روش فال اعداد یا فال عدد می باشد. این فال جواب بسیار مفید و مختصری برای مشکل شما خواهد داشته و می تواند آینده را به نحوی پیشگویی کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه باید نیت کرد. برای نیت ابتدا چشم ها را بسته و با آرامش قلب سوره حمد را بخوانید.
نشان ماه تولد خود را انتخاب کنید