فال ای چینگ

فال ای چینگ

فال ای چینگ (یی چینگ) دارای قدمتی بیش از چهار هزار سال است که مربوط به چین باستان می شود و بیش از آنکه به پیشگویی آینده بپردازد شما را درباره مسئله مورد پرسش تان راهنمایی می کند !
ماه اردیبهشت

فال ای چینگ متولدین اردیبهشت

از مکانهایی که در آنها قوانینی اجرا می شود که شما نمی توانید آنها را رعایت کنید دوری کنید. روزهای خوبی در پیش است .
بازگشت به فال ای چینگ
ماه اشتباه را انتخاب کرده اید؟ میتوانید ماه مورد نظر خود را اینجا پیدا کنید