فال ای چینگ

فال ای چینگ

فال ای چینگ (یی چینگ) دارای قدمتی بیش از چهار هزار سال است که مربوط به چین باستان می شود و بیش از آنکه به پیشگویی آینده بپردازد شما را درباره مسئله مورد پرسش تان راهنمایی می کند !
ماه آبان

فال ای چینگ متولدین آبان

از ابتدای روابط و اتفاقهای زندگی نمی توانید ادامه آن را پیش بینی کنید . همیشه شروع خوب نشانه ادامه خوب هم نیست
بازگشت به فال ای چینگ
ماه اشتباه را انتخاب کرده اید؟ میتوانید ماه مورد نظر خود را اینجا پیدا کنید