تعبیر خواب

تعبیر خواب سروفال (تعبیر خواب آنلاین) بر اساس معتبرترین منابع تعبیر خواب و معبرین اسلامی، چون امام صادق، ابن سیرین، دانیال نبی و جابر مغربی و همچنین تعبیرخواب غربی گردآوری شده است. تعبیر خواب مربوط به خواب‌های معنی دار و قابل تعبیر است که رویای صادقه نامیده می‌شود.

شما می‌توانید برای پیدا کردن تعبیر خوابتان یک کلمه حول موضوع خوابتان را در کادر جست‌وجو پایین وارد کنید، و از بین کلمات ظاهر شده یک کلمه را انتخاب کنید و تعبیر خوابتان را مشاهده کنید. همچنین میتوانید، از بخش حروف کمک بگیرید و از بین کلمات مربوط به حرفی که انتخاب می‌کنید، تعبیر خواب خود را پیدا کنید.

موضوع خوابتان حول کدام کلمه بوده است؟
حرف نخست خوابتان را انتخاب کنید
 1. آ
 2. ا
 3. ب
 4. پ
 5. ت
 6. ث
 7. ج
 8. چ
 9. ح
 10. خ
 11. د
 12. ذ
 13. ر
 14. ز
 15. ژ
 16. س
 17. ش
 18. ص
 19. ض
 20. ط
 21. ظ
 22. ع
 23. غ
 24. ف
 25. ق
 26. ک
 27. گ
 28. ل
 29. م
 30. ن
 31. و
 32. ه
 33. ی
 • هیچ مقداری پیدا نشد