فال چوب

فال چوب (فال ابجد چوب)، از فالهای قدیمی و اصیل بوده که بنا بر روایاتی آن‎را به حضرت دانیال نبی و امام جعفر صادق نسبت می‎دهند و به همین علت است که با نام‎های فال حضرت دانیال نبی، فال سرنوشت و… هم شناخته می‎شود. فال چوب یکی از فال هایی است که در بین مردم رایج شده است.
انتخاب دوره فال مورد نظر را انتخاب کنید