فال احساس - روزانه

عشق از دیرباز یکی از قوی ترین و درونی ترین احساسات انسان ها بوده است،جای تعجب ندارد که این احساس حتی فال خود را دارد.فال احساس از جمله فال هایی است که نتیجه آن با استفاده از کارت های مخصوص بدست می آید،عقبهه و پیشینه ی این فال به مصر باستان بر می گردد،فال احساس حاصل باور های کهن و اعتقادات مصر باستان است.امیدواریم از آن لذت ببرید.
نشان ماه تولد خود را انتخاب کنید