فال نخود - روزانه

انسان ها از گئشته های دور برای با خبر شدن از آینده خود به گرفتن فال مشغول بودند،در این راه طالع بینان روش ها و ابزارهای گوناگونی برای طالع بینی انتخاب کردند،مردمان عشایر نیز روش جذاب خود را برای اتصال به آینده افراد انتخاب کردند. فال نخود از جمله فال هایی است که مردمان عشایر اعتقاد بسیار زیادی به آن دارند و به نتیجه آن ایمان زیادی دارند.
نشان ماه تولد خود را انتخاب کنید